Ընտրյալներ / Favorites
Այստեղ դուք կարող եք տեսնել ձեր ընտրյալ աշխատանքային հայտարարությունները: Ուղղակի նշեք ցանկացած աշխատանքային հայտարարություն որպես ընտրյալ և այն կպահպանվի այստեղ այնքան ժամանակ քանի դեռ այն առկա է մեր կայքում: Կարճ հայտարարությունները չեն կարող նշվել որպես ընտրյալ:
Here you can see your favorite job announcements. Just mark any job announcement as favorite and it will be here until it is available on our web site. Short job announcements cannot be marked as favorite.