Հայտարարություններ ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի համար