Կադրերի բաժնի ղեկավարի օգնական
24/11/2022
ՌԷԿԱ հաշվապահական գրասենյակ Պայմաններ՝ - Կազմել աշխ․ պայմանագրեր, համաձայնագրեր և այլ իրավական ակտեր, վարել կադրային այլ փաստաթղթեր - Աշխատակիցների ընդունման և ազատման հայտերի հանձնում - Վարել աշխատողների անձնական գործերը՝ պահպանելով դրանք մշտապես համալրված վիճակում - Կազմել աշխատաժամանակի հաշվարկի տեղեկագրերը (տաբել) - Իրականացնել աշխատանք ՀԾ ծրագրում - Աշխ․ օրենսգրքի և հարակից ակտերի և որոշումների իմացություն, ՀԾ իմաց․, փաստաթղթավորում, Excel, Word տիրապետում Կոնտ․՝ info@reka.llc 096 733 733 Խնդրում ենք Ձեր դիմումի մեջ նշել, որ տեղեկացել եք այս աշխատանքի մասին MyJob.am կայքից: